15.9.13

Y Golofn Werdd

llun PW

Darn o erthygl gan Lowri Gwenllian Roberts,
un o sylfaenwyr Clwb Natur y Blaenau

 -darllenwch y cyfan yn Llafar Bro Medi.

Mae bod yn rhan o ddechrau'r Clwb Natur wedi bod yn brofiad anhygoel i mi. 
Fe ddysgom lawer ar ein dyddiau allan yn cynnal arolwg mamaliaid bychan yng Nghoed Cymerau gyda Ceri Morris, ymweliad â’r Seaquarium yn y Rhyl a cherdded Nordig efo Catrin……yng nglaw mawr Blaenau! Mae gymaint o brofiadau does ddim posib rhestru pob un ohonynt! 


Ond mae rhai eraill dal yn glir yn fy ngof fel ymweliad i warchodfa natur Gwaith Powdwr ym Mhenrhyndeudraeth gyda Rhydian Morris. Mae rheswm pam rwyf yn cofio'r profiad hwn. Aethom i gyd at lyn bach ar y safle. Yn fan hyn roddem yn chwilota yn y dŵr am bryfetach, mamaliaid bach a llawer, llawer mwy. Wedyn aeth un hogyn bach dros yr argae ac fe aeth pawb ar ei ôl. Roeddem i gyd yn hapus braf yn chwilota. Yn sydyn neidias pan glywson ni sgrech a splish splash yn y dŵr -fedrwch chi ddychmygu- roedd yr hogyn wedi trio dal llyffant ac wedi disgyn i mewn i’r dŵr rhewllyd! Nawr rydych yn gweld pam ei fod mor glir yn fy meddwl.

Profiad anhygoel arall cafodd Saskia a finna oedd bod ar y teledu ar raglen RhyfeddOD, S4C. 
Roeddwn yn dangos beth fedrwch chi ei ffeindio o gwmpas yr ardd, fel malwod, morgrug a lindys. 

Roeddwn wrth fy modd yno yn gwneud ffrindiau newydd ac yn dysgu llawer am natur. Ond mae yn siom nad yw’r clwb natur yn parhau. Hoffwn ddiolch i bawb am y profiadau melys!No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon