3.8.22

Cywiriadau rhifyn Gorffennaf-Awst

Diolch i Aled am dynnu'n sylw at gamgymeriad golygyddol yn ein darn am Ŵyl Car Gwyllt eleni:
Y band JD & Co (llun isod) wnaeth gloi'r ŵyl eleni yn y Tap, nid Twmffat fel adroddwyd.


Hefyd, ymddiheuriadau am roi'r dyddiad anghywir ar gyfer taith y Gymdeithas Hanes yn Rhiwbryfdir. Mae'r dyddiad yn gywir mewn dau le arall yn y papur ond bu llithriad yng ngholofn Rhiw a Glanypwll.
Y manylion cywir wrth gwrs yw:
Nos Fercher, Medi 21ain. 

Cyfarfod yn y gilfan fach ar Ffordd yr Hen Ysbyty ger caeau Dolawel am 5 y.h.

No comments:

Post a Comment

Diolch am eich negeseuon